top of page
Green Tukker Aquaponics
  • Facebook - Green Tukker
  • gt.aquaponics

Growing Together a Green and Healthy Future!

Missie & Visie

Missie:

GT aqua heeft de missie om Hydro- en Aquaponics kweeksystemen te ontwikkelen en realiseren voor de efficiënte productie van lokaal, vers en gezond voedsel op een circulaire, ecologische en praktische wijze. 

Visie:

Positief verduurzamen van de voedselvoorziening om gezondheid en biodiversiteit te vermeerderen, en de negatieve impact op natuur, klimaat en milieu te verminderen. 

Gezocht:

Investeerders en (agri-) ondernemers in een duurzaam samenwerkingsverband. 

Voor het verder ontwikkelen en praktisch realiseren van Aquaponics systemen i.c.m. de kweek van lokale exclusieve voedselproducten.

Algemeen:

Aquaponics is een kweekprincipe waarbij gecombineerd groenten, kruiden, fruit en vis in een recirculerend ecosysteem worden gekweekt. Het is een combi kweek van vis (Aquacultuur) en planten (Hydroponics) in een gecontroleerd binnenklimaat. Hiermee kan het gehele jaar door op op iedere gewenste plaats op een biodiverse wijze voedsel worden gekweekt. De vissen bemesten het watersysteem en zuivere bio wormencompost geven de voedingsstoffen af aan het recirculerende water waardoor de planten onder optimale condities kunnen groeien. In dit systeem is een gebalanceerd ecosysteem aanwezig met tal van goede nuttige micro-organismen en bio-filtratie. De kwaliteit, voedingstoffen van de producten en natuurlijke weerstand/het afweersysteem van de planten en vissen zijn hierdoor hoger. Synthetische kunstmest, synthetische mineralen, pesticiden, herbiciden, antibiotica, etc. zijn absoluut onacceptabel en worden dus niet toegevoegd. Hierdoor wordt de meest zuivere kweekvis en plantaardig voedsel geproduceerd. Ten opzichte van de reguliere (biologische) akkerbouw wordt tot zo’n 90% water bespaard. Daarnaast wordt bij biologische akkerteelt ook nog schadelijke stoffen gebruikt of door contaminaties via de lucht, bodem en water. Aquaponics wordt ook wel “Better Than Organic” (beter dan biologisch) genoemd. Volledig duurzaam, gezond en lokaal geproduceerd super food!

Green Tukker | GT aqua | is onderdeel en geregistreerd onder Vierhout Engineering. heeft diverse modulaire Aquaponics kweeksystemen onderzocht en ontworpen op basis van een diversiteit aan systemen die zich wereldwijd in praktijk succesvol hebben bewezen (specifiek Hybride / CHOP2 Aquaponics vanuit Australië, Azië, USA en University of the Virgin Islands). In Europa staat het Aquaponics principe nog in de kinderschoenen, en de juiste praktische kennis en ervaring ontbreekt veelal bij diverse toepassingen.

GT Aqua is actief in de ontwikkeling- en onderzoek om deze technieken op de markt te zetten. Op dit moment hebben we een kleinschalig Aquaponics (indoor/schuur)systeem in praktijk gebracht. Deze praktische Aquaponics systemen worden aangeboden met de bijhorende technieken, kennis en educatie aan (agri-) ondernemers. Van lokale kleinschalige- t/m grootschalig commerciële installaties. Op dit moment zijn wij nog op zoek naar een samenwerkingsverband en/of geïnteresseerde ondernemers / investeerders of (bestaande) agrariërs/tuinders om de business in praktijk te kunnen realiseren en uitbreiden.

Aquaponics in praktijk:

Ondertussen zijn (in de USA, Australië, Azië en University of the Virgin Islands)  afgelopen jaren diverse succesvolle kwekerijen opgezet door diverse ondernemers en onderzoekinstellingen. Vierhout heeft de kennis en ervaring hiervan opgedaan, van theorie tot het in praktijk bedienen van deze installaties/systemen.

Vierhout heeft technische ontwerpen gemaakt op basis van de meest succesvolle in praktijk bewezen kwekerijen. Deze installaties kunnen op zeer diverse schaalgroottes worden gerealiseerd, van kleinschalig thuis gebruik, tot grootschalige commerciële kwekerijen. Dit kan op vele locaties gerealiseerd worden. Bestaande akkergronden en natuur worden niet belast. De systemen kunnen o.a. worden uitgevoerd op locaties die geen nuttige bestemming meer hebben, zoals het herbestemmen van voormalige vee stallen/schuren, glastuinbouw kassen, braakliggende terreinen, in leegstaande kantoorgebouwen, loodsen/hallen, etc. Vierhout heeft o.a. een kassencomplex ontworpen op basis van (gerecyclede) prefab zeecontainers en is volledig modulair uit te breiden. 

Driven by Sustainability, food systems need to be changed!

Motivated, educated and inspired by;

Vierhout Engineering - GT aqua - is inspired, educated and certified by Murray Hallam (the aquaponics godfather) and practical cases by Waterfarmers, Upstart University, University of the Virgin Islands, research based on modern science, docu's and many other sustainable agri-tech entrepreneurs.

Green Tukker Aquaponics
  • Facebook - Green Tukker
  • gt.aquaponics
bottom of page